Bosbouwtechnici

Check je Loon

Functieomschrijving

 • Bomen(soorten) tellen en veldmetingen doen overeenkomstig algemeen aanvaarde wetenschappelijke en bedrijfsmatige procedures
 • Ondersteunen bij bosmanagement en kapplannen door middel van een aantal technische taken, zoals fotogrammetrie, cartering en inzet van gecomputeriseerde informatiesystemen
 • Assisteren bij de planning en toezicht bij aanleg van bostoegangen en -wegen
 • Toezien op en vervullen van technische taken in bosbouwkundige projecten zoals aanplantrijp maken van arealen, aanplanten en verzorgen van produktiebos
 • Coordineren van activiteiten zoals opgaand hout ontschorsen, bosbranden bestrijden, ziekte- en insectenbestrijding of het uitdunnen van de opstand voorafgaand aan de kap
 • Toezien op en technische taken uitvoeren bij de houtkap
 • Zorgen dat regels worden nageleefd met betrekking tot milieubescherming, benutting van de houtopstand, brandveiligheid en ter voorkoming van ongevallen
 • Toezien op de teelt van jonge bomen voor aanplant van produktiebos
 • Technische steun bieden aan bosbouwkundige onderzoeksprogramma's op het gebied van zaadveredeling, insecten- en ziektebestrijding, experimentele bosbouw en - technieken
 • Aanplant- en kapplannen opstellen

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...