Functieomschrijving

 • monitoren van de markt voor landbouw en bosbouwprodukten en de produktie zodanig plannen dat aan contractuele verplichtingen en de vraag uit de markt wordt voldaan
 • vaststellen en managen van budgetten, monitoren van opbrengsten en kosten, op schrift stellen van managementpraktijken en financiele - en voortgangsrapportages voorbereiden
 • overleggen met kopers voor de levering van oogsten en levende have
 • contracteren van (zelfstandige) toeleveranciers voor de produktie van gewassen en dieren, of voor het management van produktie
 • plannen van soort, intensiteit en volgorde van planten, sproeien en oogsten
 • bodemmonsters analyseren om de hoeveelheid kunstmest te bepalen voor maximale produktie
 • machines, werktuigen en voorraden inkopen, zoals tractoren, zaden, kunstmest en chemicalien
 • opsporen en onder controle brengen van voor land- en bosbouw schadelijke vergiften, onkruid, plagen en ziekten
 • onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • sturen en coordineren van werkzaamheden als planten, irrigeren, onkruidbestrijding en bemesting, oogsten en sorteren
 • veldinspectie om de rijping van het gewas vast te stellen en de schade onder invloed van het weer in te schatten
 • toezien op de selectie, training en prestaties van knechten, loonwerkers en gecontracteerde toeleveranciers

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...