Leidinggevende functies op het gebied van de landbouw- en bosbouwproductie

Functieomschrijving

 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Contracteren van (zelfstandige) toeleveranciers voor de produktie van gewassen en dieren, of voor het management van produktie
 • Bodemmonsters analyseren om de hoeveelheid kunstmest te bepalen voor maximale produktie
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Plannen van soort, intensiteit en volgorde van planten, sproeien en oogsten
 • Overleggen met kopers voor de levering van oogsten en levende have
 • Machines, werktuigen en voorraden inkopen, zoals tractoren, zaden, kunstmest en chemicalien
 • Monitoren van de markt voor landbouw en bosbouwprodukten en de produktie zodanig plannen dat aan contractuele verplichtingen en de vraag uit de markt wordt voldaan
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van knechten, loonwerkers en gecontracteerde toeleveranciers
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Opsporen en onder controle brengen van voor land- en bosbouw schadelijke vergiften, onkruid, plagen en ziekten
 • Vaststellen en managen van budgetten, monitoren van opbrengsten en kosten, op schrift stellen van managementpraktijken en financiele - en voortgangsrapportages voorbereiden

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
  loading...
   
  Loading...