Leidinggevende functies op het gebied van de landbouw- en bosbouwproductie

Functieomschrijving

 • Monitoren van de markt voor landbouw en bosbouwprodukten en de produktie zodanig plannen dat aan contractuele verplichtingen en de vraag uit de markt wordt voldaan
 • Vaststellen en managen van budgetten, monitoren van opbrengsten en kosten, op schrift stellen van managementpraktijken en financiele - en voortgangsrapportages voorbereiden
 • Overleggen met kopers voor de levering van oogsten en levende have
 • Contracteren van (zelfstandige) toeleveranciers voor de produktie van gewassen en dieren, of voor het management van produktie
 • Plannen van soort, intensiteit en volgorde van planten, sproeien en oogsten
 • Bodemmonsters analyseren om de hoeveelheid kunstmest te bepalen voor maximale produktie
 • Machines, werktuigen en voorraden inkopen, zoals tractoren, zaden, kunstmest en chemicalien
 • Opsporen en onder controle brengen van voor land- en bosbouw schadelijke vergiften, onkruid, plagen en ziekten
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Sturen en coordineren van werkzaamheden als planten, irrigeren, onkruidbestrijding en bemesting, oogsten en sorteren
 • Veldinspectie om de rijping van het gewas vast te stellen en de schade onder invloed van het weer in te schatten
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van knechten, loonwerkers en gecontracteerde toeleveranciers

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...