Functieomschrijving

  • (a) boeken bijhouden van alle financiele transacties van ondernemingen overeenkomstig algemene boekhoudkunde principes en volgens richtlijnen van accountants
  • (b) verifieren van de nauwkeurigheid van de documenten en verslagen die op betalingen en inkomsten en andere financiele transacties betrekking hebben
  • (c) financiele verslagen en rapporten samenstellen over bepaalde periodes
  • (d) toepassen van boekhoudkundige principes en werkwijzen om problemen te herkennen en op te lossen als ze zich voordoen
  • (e) standaard compter software gebruiken bij het maken van berekeningen
  • (f) toezien op het werk van assistent boekhouders
    loading...