Functieomschrijving

 • Adviseren van regeringen, organisaties en ondernemingen op het gebied van natuurbehoud en - beheer en de schadelijke effecten van klimaatsverandering en verontreiniging
 • Wetenschappelijke documenten/artikelen en rapporten schrijven met uiteenzettingen van nieuwe vondsten en ontdekkingen en deze in wetenschappelijke kring in discussie brengen via tijdschriften en op conferenties
 • Ontwerpen en uitvoeren van experimenten en testen
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Verzamelen van data over mensen, dieren, insecten en planten, hun oorsprong, ontwikkeling, chemische en fysieke vormen, structuren, samenstelling, leef- en voortplantingsprocessen bestuderen
 • Opsporen, classificeren, beschrijven en monitoren van levende organismen en databestanden bijhouden
 • Opzetten en uitvoeren van studies inzake schadelijke milieu-aspecten als gevolg van natuurlijke oorzaken of door menselijk handelen

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
  loading...
   
  Loading...