Bibliothecarissen e.d.

Functieomschrijving

 • Organiseren, ontwikkelen en onderhouden van systematische collecties boeken, tijdschriften en ander drukwerk, van audiovisueel en digitaal opgeslagen materiaal
 • Boeken, tijdschriften en ander drukwerk, audiovisueel en digitaal opgeslagen materiaal selecteren en aanbevelingen doen voor de aanschaf
 • Organiseren, classificeren en catalogiseren van de collecties
 • Managen van uitleen en uitwisseling tussen bibliotheken en van informatienetwerken
 • Materiaal ophalen en bedrijven en andere gebruikers van informatie voorzien, gebaseerd op de eigen collectie of uit informatienetwerken
 • Onderzoek doen en analyseren of aanpassen van bibliotheekdiensten in overeenstemming met veranderingen in de behoefte van gebruikers
 • Ontwerpen en implementeren van schema's en modellen voor de opslag, organisatie, classificatie en het ophalen van informatie
 • Wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen
 • Handmatig, online en via interactieve media gericht zoeken, uitwisseling tussen biblotheken verzorgen en andere taken uitvoeren om de collecties toegankelijk te maken voor gebruikers

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...