Beleidvoerende medewerkers van belangenorganisaties

Functieomschrijving

 • Bepalen en formuleren het beleid, de regels en de voorschriften van de organisatie
 • Plannen, sturen en coordineren het algehele functioneren van de organisatie
 • Beoordelen de activiteiten en resultaten van de organisatie en rapporteren aan de raad van bestuur/toezicht, aan de leden en aan geldschieters
 • Onderhandelen namens de organisatie, haar leden en relevante belangengroepen
 • Behartigen de belangen van de organisatie, haar leden en relevante belangengroepen ten overstaan van de wetgever, de overheid en het publiek in het algemeen
 • De planning, organisatie en aansturing van afdelingen belast met de uitvoering van het beleid, programma's, regels en voorschriften
 • Zorg dragen voor de ontwikkeling en toepassing van correcte systemen en procedures ter budgetbewaking
 • Monitoren en evalueren de prestaties van de organisatie, gemeten aan vooraf gestelde doelen en beleidsvoornemens
 • Vertegenwoordigen de organisatie bij officiele gelegenheden en in bestuursvergaderingen, bij onderhandelingen, op conventies, openbare hoorzittingen en fora

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...