Functieomschrijving

 • bepalen en formuleren het beleid, de regels en de voorschriften van de organisatie
 • plannen, sturen en coordineren het algehele functioneren van de organisatie
 • beoordelen de activiteiten en resultaten van de organisatie en rapporteren aan de raad van bestuur/toezicht, aan de leden en aan geldschieters
 • onderhandelen namens de organisatie, haar leden en relevante belangengroepen
 • behartigen de belangen van de organisatie, haar leden en relevante belangengroepen ten overstaan van de wetgever, de overheid en het publiek in het algemeen
 • de planning, organisatie en aansturing van afdelingen belast met de uitvoering van het beleid, programma's, regels en voorschriften
 • zorg dragen voor de ontwikkeling en toepassing van correcte systemen en procedures ter budgetbewaking
 • monitoren en evalueren de prestaties van de organisatie, gemeten aan vooraf gestelde doelen en beleidsvoornemens
 • vertegenwoordigen de organisatie bij officiele gelegenheden en in bestuursvergaderingen, bij onderhandelingen, op conventies, openbare hoorzittingen en fora

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...