Specialisten op het gebied van beleidsadministratie

Functieomschrijving

 • Contact onderhouden en overleggen met programmadirecteuren, projectleiders en andere belanghebbenden inzake gewenst beleid
 • Vigerend beleid en wetgeving herzien om contraproduktieve en verouderde regelingen op te sporen
 • Onderzoeken van sociale, economische en industriele trends en wat klanten verwachten van aangeboden programma's en diensten
 • Formuleren en analyseren van beleidsopties, voorbereiden van notities en aanbevelingen voor beleidswijziging en adviseren over voorkeursopties
 • Beoordelen van gevolgen, financiele consequenties en de effecten op andere programma's, als ook de politieke en administratieve haalbaarheid van beleidsopties
 • Kansen, bedreigingen en risico's in kaart brengen, wegen en mogelijke (re)acties daarop
 • Activiteiten en programma's herzien om te komen tot beleidssamenhang door heel de organisatie heen

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...