Functieomschrijving

 • Analyseren en evalueren van bestaande systemen en structuren
 • Voorbereiden en voorstellen doen om methodes en procedures te herzien, werkstromen te verleggen, taken en functies opnieuw te beschrijven en organisatieproblemen weg te nemen
 • Arbeidsprocessen bestuderen, bestaande en voorgestelde methodes en procedures analsyeren bij de administratie en overige kantoorfuncties
 • Arbeidsprocessen herzien en adviseren over het los laten van bestaande procedures en standaarden
 • Ondersteunen bij de invoering van overgenomen aanbevelingen, herziene instructies uitvaardigen, handleidingen vernieuwen en andere documentatie in concept klaar maken
 • Opdrachtgevers de richting wijzen naar een efficientere organisatie en oplossingen ontwikkelen voor organisatieproblemen
 • De ontwikkeling ondersteunen en bevorderen van doelen, strategieen en plannen ten denste van klanttevredenheid en het efficient gebruik van de hulpbronnen van de organisatie
 • Bestaande systemen op alle niveaus in de organisatie observeren en met de staf bespreken
 • Registreren en analyseren van werkstromen, diagrammen, handboeken en taakbeschrijvingen

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
  loading...
   
  Loading...