Bedieningspersoneel van metaalbewerkings- en metaalverwerkingsinstallaties

Functieomschrijving

 • Opstellen, gereed maken en aanpassen van metaalertsbewerkingsinstallaties voor het stapsgewijs verwerken van erts tot metaal
 • Bedienen van machines voor aparte bewerkingen zoals slijpen, scheiden, filteren, mengen, zuiveren, gieten, walsen van metaal(erts)
 • Observeren van ventielen, meters, computer uitdraaien, beeldschermen en eindprodukten om te zorgen voor het juist functioneren van machines en specifieke produktie-omstandigheden na te lopen
 • Bijstellen van uitrustingsstukken, kleppen, pompen, beveiligings- en bij de produktie benodigde apparatuur
 • Toezien op de voorbereiding, het afpassen en de toevoer van grondstoffen en katalysatoren naar de installatie
 • Controleren van en opstarten en stoppen van productieprocessen, oplossen van problemen en het bewaken van het proces
 • Uitrusting regelmatig nalopen op storingen en functioneren en onderhoud organiseren
 • Monsters analyseren, testen uitvoeren, gegevens registreren en produktielogboeken bijhouden

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Halfgeschoold
   
  loading...
  Loading...