Procesbeheerders metaalproductie

Functieomschrijving

 • Coordineren en monitoren van afzonderlijke processen in de metaalproduktie via controlepanelen, pc's of andere controlesystemen, meestal vanuit een centrale meldkamer
 • Bedienen van multifunctionele centraal gestuurde apparatuur bij het vermalen, scheiden, fllteren, verhitten, zuiveren of nog anderszins bewerken van metaal
 • De weergave op computerprints, videomonitors en meters aflezen om na te gaan wat de specifieke produktie-omstandigheden op dat moment zijn en eventuele bijstellingen doorvoeren
 • Coordineren van en toezien op produktieploegen op de werkvloer
 • Opstarten en stopzetten van produktiesystemen bij calamiteiten of volgens plan
 • Training van leden van produktieploegen bieden en organiseren
 • Bijhouden van ploegenroosters en andere data, produktie- en andere rapporten schrijven

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...