Functieomschrijving

 • (a) lijsten maken van potentiele klanten op basis van gidsen en ander bronnenmateriaal
 • (b) verwerven en bijhouden van kennis omtrent het goederen- en dienstenpakket van het eigen bedrijf en van dat van de conrurrentie, alsmede van marktontwikkelingen
 • (c) bestaande en potentiele klanten bezoeken om verkoopkanalen te creeeren en te benutten
 • (d) beoordelen van klantenbehoeftes en hulpbronnen en de aanschaf van bijpassende goederen of diensten aanbevelen
 • (e) ontwerpers van nauwkeurige aanwijzingen voorzien opdat klanten maatwerk krijgen
 • (f) rapportages en voorstellen ontwikkelen als onderdeel van de verkoopinspanning ter demonstratie van de voordelen die het produkt of de dienst bieden
 • (g) de kosten inschatten van de installatie en het onderhoud van uitrusting
 • (h) monitoren van de veranderende behoeftes bij klanten en van activiteiten van de concurrentie en hiervan verslag uitbrengen bij de directie verkoop
 • (i) prijzen en kredietvoorwaarden uitonderhandelen en offreren en verkoopcontracten administratief afwikkelen
 • (j) regelen van produktleveranties, installatie van uitrustingen en van de dienstverlening
 • (k) de behaalde omzet aan de verkoopdirectie rapporteren, als ook over de verkoopbaarheid van produkten en diensten
 • (l) overleggen met klanten na de verkoop om de klantevredenheid vast te stellen, voorkomende problemen op te lossen en blijvende ondersteuning te bieden
  loading...