Functieomschrijving

 • (a) lijsten maken van potentiele klanten op basis van gidsen en ander bronnenmateriaal
 • (b) verwerven en bijhouden van kennis omtrent het goederen- en dienstenpakket van het eigen bedrijf en van dat van de conrurrentie, alsmede van marktontwikkelingen
 • (c) bestaande en potentiele klanten bezoeken om verkoopkanalen te creeeren en te benutten
 • (d) beoordelen van klantenbehoeftes en hulpbronnen en de aanschaf van bijpassende goederen of diensten aanbevelen
 • (e) ontwerpers van nauwkeurige aanwijzingen voorzien opdat klanten maatwerk krijgen
 • (f) rapportages en voorstellen ontwikkelen als onderdeel van de verkoopinspanning ter demonstratie van de voordelen die het produkt of de dienst bieden
 • (g) de kosten inschatten van de installatie en het onderhoud van uitrusting
 • (h) monitoren van de veranderende behoeftes bij klanten en van activiteiten van de concurrentie en hiervan verslag uitbrengen bij de directie verkoop
 • (i) prijzen en kredietvoorwaarden uitonderhandelen en offreren en verkoopcontracten administratief afwikkelen
 • (j) regelen van produktleveranties, installatie van uitrustingen en van de dienstverlening
 • (k) de behaalde omzet aan de verkoopdirectie rapporteren, als ook over de verkoopbaarheid van produkten en diensten
 • (l) overleggen met klanten na de verkoop om de klantevredenheid vast te stellen, voorkomende problemen op te lossen en blijvende ondersteuning te bieden

  Vul de Loon Enquête in!

  Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

  loading...