Milieu- en bedrijfsartsen en specialisten op het gebied van de milieu- en arbeidshygiëne

Check je Loon

Functieomschrijving

 • Ergonomische principes uitdragen op de werkplek door het meubilair, de machinerie en verrichtingen zo goed mogelijk aan te passen op de behoeftes van werknemers
 • De regelingen coordineren aangaande compensatie, revalidatie en terugkeer van beschadigde werknemers
 • Ontwikkelen, doorvoeren en herzien van programma's en beleid ter minimalisering van potentiele beroepsgebonden gezondheids- en veiliheidsrisico's die voortvloeien uit de werkomgeving
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Vastleggen van en onderzoek doen naar letsel en schade aan gereedschap en machines en rapporteren over de toepassing van veiligheidsvoorschriften
 • Ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van programma's om de vervuiling van de werkomgeving en -plek door chemische substanties en fysieke en biologische factoren te minimaliseren
 • Identificeren en documenteren van bedreigingen en daarover rapporteren, beoordelen en controleren van risico's in de omgeving van en op de werkplek, adviseren in overeenstemming met wet- en regelgeving ter zake
 • Adviseren inzake methoden om de blootstelling van arbeiders, studenten, het publiek en het milieu aan radioactiviteit en andere bedreigingen te voorkomen, uit te bannen, te verminderen en te controleren
 • Uitvoeren van programma's en strategieen tegen overdraagbare ziekten, voor voedselveiligheid, waterzuivering en afvalverwerking, tegen vervuiling van oppervlakte- , drinkwater en vervuilde en gevaarlijke stoffen
 • Opstellen en uitvoeren van plannen en strategieen voor veilige, goedkope en aangepaste verwerking van commercieel, industrieel, medisch afval en huisvuil

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
  loading...
   
  Loading...