Archivarissen en conservatoren

Functieomschrijving

 • Evalueren en instandhouden van archieven voor administratieve, historische, juridische en andere doelen
 • Leiding geven aan of zelf voorbereiden van indexen, bibliografieen, microfilmkopieen en ander naslagwerk dat toegang verschaft tot de verzamelingen op een gebruiksvriendelijke manier
 • Onderzoeken van de herkomst, verspreiding en gebruik van materialen en voorwerpen van culturele en historische waarde
 • Organiseren, ontwikkelen en onderhouden van collecties voorwerpen van artistiek, cultureel, wetenschappelijk of historisch belang
 • Leiding geven aan of zelf classificeren en catalogiseren van museale collecties of die in kunstgalerieen en tentoonstellingen organiseren
 • Onderzoeken, beoordelen, ontwikkelen, organiseren en bewaren van historisch significante en waardevolle docmenten zoals regeringsstukken, egodocumenten, foto's, kaarten, manuscripten en audiovisuals
 • Wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen
 • Plannen en managen op gecomputeriseerde manier van archieven en digitale bestanden
 • Oraniseren van tentoonstelllingen in musea en kunstgalerieen, deze met publiciteit omgeven en speciale presentaties verzorgen met een educatief karakter
 • Beoordelen en aanschaffen van archiefmateriaal en archieven geschikt maken voor onderzoeksdoeleinden

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...