Architecten van gebouwen

Check je Loon

Functieomschrijving

 • Ontwikkelen van nieuwe of verbeterde architectonische theorien en methoden
 • Inspecteren van bouwplaatsen en overleggen met klanten, het management en andere belanghebbenden over type, stijl en maatvoering van voorgestelde gebouwen en wijzigingen in bestaande bouw
 • Informatie verschaffen inzake ontwerpen, materialen en geschatte bouwduur
 • Vervaardigen van projectdocumentatie, schetsen en schaaltekeningen inbegrepen en integreren van structurele, mechanische en esthetische elementen in definitieve ontwerpen
 • Specificaties en contracten opstellen ten behoeve van aannemers en offertes uitvragen voor opdrachtgevers
 • De noodzakelijke contacten leggen on de haalbaarheid van projecten te verzekeren in termen van stijl, kosten, doorlooptijden en het voldoen aan voorschriften
 • Problemen identficeren en optimale oplossingen vinden met betrekking tot de functie en kwaliteit van interieuren en de noodzakelijke ontwerpen, tekeningen en plannen maken
 • Monitoren van de bouw of renovatie om zeker te stellen dat de specificaties en kwaliteitsnormen worden nageleefd
 • Onderhouden van contact en overleggen met technici en andere relevante specailisten

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...