Apothekers

Functieomschrijving

 • Innemen van recepten voor geneesmiddelen van artsen en andere zorgverleners, patientendossiers erbij halen, de juiste dosering veilig stellen, als ook de registratie en de combineerbaarheid van het geneesmiddel met bestaand medicijngebruik van de patient alvorens tot verstrekking over te gaan
 • (toezien op) vervaardiging en etikettering van medicinale drankjes, zalven, poeders, pillen en andere medicamenten die worden voorgeschreven
 • Voorlichting en advies verschaffen aan klanten en hen die recepten uitschrijven over hoe medicijnen op elkaar inwerken, onverenigbaarheid en contra-indicaties, bijwerkingen, dosering en de beste manier om medicijnen te bewaren
 • Samenwerken met andere gezondheidswerkers in het plannen, monitoren, herzien en evalueren van kwaliteit en effectiviteit van behandeling met medicijnen bij individuen en de effectiviteit van specifieke geneesmiddelen en therapien
 • Bijhouden van uitgeschreven receptuur en de uitgifte van narcotica, vergiften en verslavende middelen in overeenstemming met wetteijke voorschriften en professioneel normen
 • Opslaan en conserveren van vaccines, serums en andere medicijnen met beperkte houdbaarheid
 • Klanten adviseren en voorzien van niet recept-plichtige medicamenten en diagnostische, therapeurische hulpmiddelen voor gebruik onder normale omstandigheden
 • Toezien op en coordineren van het werk van farmacologen, assistenten en verkooppersoneel
 • Onderzoek doen ter ontwikkeling en verbetering van farmaceutica, cosmetica en aanverwante produkten
 • Overleggen met chemici, chemisch ingenieurs en andere specialisten betrokken bij de produktie en toelevering van grondstoffen en halffabrikaten
 • Testen en analyseren van geneesmiddelen om hun aard, zuiverheid en concentratie te bepalen aan de hand van bestaande specificaties
 • Evalueren van etiketten, verpakkingen en advertenties voor geneesmiddelen
 • Produktinformatie ontwikkelen inzake de risico's van bepaalde geneesmiddelen/drugs

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...