Ambulancepersoneel

Functieomschrijving

 • Beoordelen van de gezondheidstoestand van slachtoffers van ongelukken, natuurrampen of andere noodsituaties en hun behoefte aan directe en gespecialiseerde medische verzorging bepalen
 • Medische handelingen verrichten en medicijnen toedienen volgens protocol bij noodhulp, zoals reanimatie en defilibratie van patienten en bedienen van levensreddende uitrusting
 • Veranderingen in de gezondheidstoestand van patienten monitoren tijdens het transport naar en tussen medische centra
 • Voorlichting geven aan en trainen van buurtgroepen en ehbo-werkers voor eerste hulp bij ziekte of ongeval
 • Deelnemen aan of patrouilleren op grootschalige publieksmanifestaties en andere evenementen waar de kans op noodsituaties onevenredig groot is
 • Noteren van de toestand en behandeling van patienten in daarvoor bestemde medische registratiesystemen

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...