Advocaten

Functieomschrijving

 • Clienten met juridisch advies terzijde staan over een breed scala aan onderwerpen en namens hen optreden in juridische aangelegenheden
 • Onderzoek doen naar juridische beginselen, wetten en jurisprudentie in specifieke gevallen
 • Bewijsvoering voor de verdediging of om juridische zaken aan te spannen, door middel van het interviewen van clienten en getuigen om de feiten in een zaak vast te stellen
 • Uitkomsten evalueren, strategieen en argumentaties ontwikkelen ter voorbereiding en presentatie van rechtszaken
 • Pleiten namens clienten voor administratieve rechtbanken of tribunalen, of vakgenoten instrueren hoe te pleiten in gerechtshoven
 • Instructies ontvangen en pleiten in gerechtshoven
 • Optreden als openbaar aanklager/officier van justitie
 • Juridische onderhandelingen voeren om zaken in der minne te schikken
 • Wetsteksten opstellen en regelgeving voorbereiden gebaseerd op bestaande wetten
 • Juridische documenten opstellen, zoals contracten, onroerend goed transacties, testamenten en juridische positiebepalingen voorbereiden

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...