Administratief personeel, niet elders geclassificeerd

Functieomschrijving

 • Opdrachten verwerken voor het plaatsen van advertenties, schrijven en redigeren van kopij daarvoor, tarieven voor advertenties berekenen en klanten factureren bij plaatsing
 • Corresponderen met bedrijven en overheden in antwoord op verzoeken om informatie en hulp, bij de afhandeling van schadeclaims, krediet- en factureringsvragen en klachten over de dienstverlening
 • Assisteren bij de vervaardiging van periodieken, advertenties, catalogi, gidsen en ander materiaal ter publicatie
 • Nalezen van kranten, tijdschriften, persberichten en andere publicaties op relevante artikelen en deze bewaren ten behoeve van medewerkers en klanten

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Halfgeschoold
   
  loading...
  Loading...