Functieomschrijving

  • (a) markeren van metaalplaten voor snijden, vouwen en buigen
  • (b) vervaardigen en repareren van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van tin, koper en lichte legeringen, of van metalen siervoorwerpen
  • (c) vervaardigen en repareren van boilers, tanks, vaten en dergelijke
  • (d) repareren en monteren van uit metaalplaat gemaakte onderdelen van voertuigen en vliegtuigen
  • (e) blauwdrukken omzetten in werktekeningen voor gebruik bij de constructie en assemblage van produkten uit metaalplaat
  • (f) projecteisen vaststellen, zoals omvang, volgorde bij het assembleren, benodigde methoden en materialen, aan de hand van blauwdrukken, tekeningen en mondelinge of schriftelijke instructies
  • (g) kwaliteit van het produkt en de installatie inspecteren om vast te stellen of ze voldoen aan de specificaties
    loading...