Milieudeskundigen

Functieomschrijving

 • Onderzoek doen, testen uitvoeren, monsters verzamelen, analyseren in veld en laboratorium teneinde de oorzaken van milieuproblemen op te sporen en aanbevelingen te doen over manieren om de schade terug te dringen en het milieu ter herstellen
 • Inschatten van de waarschijnlijke milieuschade ten gevolge van voorgenomen activiteiten, projecten en ontwikkelingen en aanbevelingen doen over het al dan niet laten doorgaan ervan
 • Ontwikkelen en de uitvoering coordineren van milieubeheerssystemen, opdat het management van organisaties in staat is de gevolgen van de eigen activiteiten, produkten en diensten op het milieu te benoemen, monitoren en controleren
 • Audits uitvoeren ter evaluatie van milieu-effecten van bestaande activiteiten, processen en uitstoot van geluid en stoffen
 • Beoordelen van de mate waarin een organisatie voldoet aan de eigen en milieuvoorschriften en -richtlijnen van de overheid, opsporen van schendingen en adequate herstelmaatregelen bepalen
 • Technisch advies en ondersteuning bieden aan organisaties over de beste aanpak van milieuproblemen om milieu- en financiele schade te minimaliseren
 • Ontwikkelen van plannen voor milieubehoud

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...