Functieomschrijving

  • bedrijven bezoeken om na te gaan of de correcte maten en gewichten worden gehanteerd
  • consumentenbelangen beschermen door prijzen van goederen en diensten te monitoren en beoordelen of de doorberekening van kosten correct geschiedt
  • de juiste toepassing van arbeidsmarktwetgeving monitoren mede om na te gaan of er niet wordt onderbetaald
  • aanvullend onderzoek verrichten en de bijbehorende administratie doen, zoals bevindingen vast leggen, problemen bij de toepassing van regelgeving en kwalijke praktijken documenteren, rapporten en brieven schrijven

    Opleidingsniveau

    • Halfgeschoold
    loading...