Vakspecialisten bij de overheid, niet elders geclassificeerd

Functieomschrijving

 • Bedrijven bezoeken om na te gaan of de correcte maten en gewichten worden gehanteerd
 • Consumentenbelangen beschermen door prijzen van goederen en diensten te monitoren en beoordelen of de doorberekening van kosten correct geschiedt
 • De juiste toepassing van arbeidsmarktwetgeving monitoren mede om na te gaan of er niet wordt onderbetaald
 • Aanvullend onderzoek verrichten en de bijbehorende administratie doen, zoals bevindingen vast leggen, problemen bij de toepassing van regelgeving en kwalijke praktijken documenteren, rapporten en brieven schrijven

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...