Functieomschrijving

  • (a) bedrijven bezoeken om na te gaan of de correcte maten en gewichten worden gehanteerd
  • (b) consumentenbelangen beschermen door prijzen van goederen en diensten te monitoren en beoordelen of de doorberekening van kosten correct geschiedt
  • (c) de juiste toepassing van arbeidsmarktwetgeving monitoren mede om na te gaan of er niet wordt onderbetaald
  • (d) aanvullend onderzoek verrichten en de bijbehorende administratie doen, zoals bevindingen vast leggen, problemen bij de toepassing van regelgeving en kwalijke praktijken documenteren, rapporten en brieven schrijven
    loading...