Milieu-inspecteurs, inspecteurs arbeidshygiëne e.d.

Functieomschrijving

 • Actie ondernemen om de staat van het milieu te behouden en te verbeteren en de verontreiniging van water, lucht, voedsel en bodems te voorkomen
 • Adviseren inzake problemen en technieken op het gebied van milieuhygiene
 • Bedrijven inspecteren om te waarborgen dat ze voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot de uitstoot van giftige stoffen en de verwerking van gevaarlijk afval
 • Inspecteren van werkplekken en door middel van interviews informatie verkrijgen over arbeidspraktijken en ongelukken om de mate van naleving van veiligheidsvoorschriften te bepalen
 • Inschatten van de hoeveelheden en kosten van benodigd materiaal en menskracht ten behoeve van gezondheids-, veiligheids- en saneringsprojecten
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Ondernemingen en het publiek adviseren inzake de toepassing van wet- en regelgeving, voorschriften en normen aangaande hygiene, volksgezondheid, zuiverheid en sortering van grondstoffen, voedingsmiddelen, medicijnen, cosmetica en vergelijkbare produkten
 • Inspecteren van werkplekken om te waarborgen dat de werkomgeving, machines en uitrusting voldoen aan wet- en regelgeving, voorschriften en normen inzake hygiene, een gezond milieu en veilig werk
 • Bevorderen van preventieve en corrigerende maatregelen, zoals controle op ziektekiemendragers en gevaarlijke stoffen in de lucht, van hygienische behandeling van voedingsmiddelen, juiste afvalverwerking en het schoon houden van openbare ruimtes

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
  loading...
   
  Loading...