Milieu-inspecteurs, inspecteurs arbeidshygiëne e.d.

Functieomschrijving

 • Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers adviseren omtrent de toepassing van (overheids)regelgeving met betrekking tot een veilige werkomgeving
 • Inspecteren van werkplekken om te waarborgen dat de werkomgeving, machines en uitrusting voldoen aan wet- en regelgeving, voorschriften en normen inzake hygiene, een gezond milieu en veilig werk
 • Adviseren inzake problemen en technieken op het gebied van milieuhygiene
 • Inspecteren van werkplekken en door middel van interviews informatie verkrijgen over arbeidspraktijken en ongelukken om de mate van naleving van veiligheidsvoorschriften te bepalen
 • Ruimtelijke inspectie van de plekken waar wordt geproduceerd, verwerkt, vervoerd, omgeslagen, opgeslagen en verkocht om te waarborgen dat dit gebeurt in overeenstemming met wet- en regelgeving, voorschriften en normen
 • Ondernemingen en het publiek adviseren inzake de toepassing van wet- en regelgeving, voorschriften en normen aangaande hygiene, volksgezondheid, zuiverheid en sortering van grondstoffen, voedingsmiddelen, medicijnen, cosmetica en vergelijkbare produkten
 • Bedrijven inspecteren om te waarborgen dat ze voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot de uitstoot van giftige stoffen en de verwerking van gevaarlijk afval
 • Actie ondernemen om de staat van het milieu te behouden en te verbeteren en de verontreiniging van water, lucht, voedsel en bodems te voorkomen
 • Bevorderen van preventieve en corrigerende maatregelen, zoals controle op ziektekiemendragers en gevaarlijke stoffen in de lucht, van hygienische behandeling van voedingsmiddelen, juiste afvalverwerking en het schoon houden van openbare ruimtes
 • Inschatten van de hoeveelheden en kosten van benodigd materiaal en menskracht ten behoeve van gezondheids-, veiligheids- en saneringsprojecten

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...