Functieomschrijving

 • (a) vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers adviseren omtrent de toepassing van (overheids)regelgeving met betrekking tot een veilige werkomgeving
 • (b) inspecteren van werkplekken om te waarborgen dat de werkomgeving, machines en uitrusting voldoen aan wet- en regelgeving, voorschriften en normen inzake hygiene, een gezond milieu en veilig werk
 • (c) adviseren inzake problemen en technieken op het gebied van milieuhygiene
 • (d) inspecteren van werkplekken en door middel van interviews informatie verkrijgen over arbeidspraktijken en ongelukken om de mate van naleving van veiligheidsvoorschriften te bepalen
 • (e) ruimtelijke inspectie van de plekken waar wordt geproduceerd, verwerkt, vervoerd, omgeslagen, opgeslagen en verkocht om te waarborgen dat dit gebeurt in overeenstemming met wet- en regelgeving, voorschriften en normen
 • (f) ondernemingen en het publiek adviseren inzake de toepassing van wet- en regelgeving, voorschriften en normen aangaande hygiene, volksgezondheid, zuiverheid en sortering van grondstoffen, voedingsmiddelen, medicijnen, cosmetica en vergelijkbare produkten
 • (g) bedrijven inspecteren om te waarborgen dat ze voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot de uitstoot van giftige stoffen en de verwerking van gevaarlijk afval
 • (h) actie ondernemen om de staat van het milieu te behouden en te verbeteren en de verontreiniging van water, lucht, voedsel en bodems te voorkomen
 • (i) bevorderen van preventieve en corrigerende maatregelen, zoals controle op ziektekiemendragers en gevaarlijke stoffen in de lucht, van hygienische behandeling van voedingsmiddelen, juiste afvalverwerking en het schoon houden van openbare ruimtes
 • (j) inschatten van de hoeveelheden en kosten van benodigd materiaal en menskracht ten behoeve van gezondheids-, veiligheids- en saneringsprojecten
  loading...