Functieomschrijving

 • (a) technische ontsteuning bieden bij onderzoek en ontwikkeling van telecom-apparatuur of prototypes testen
 • (b) bestuderen van technische tekeningen, blauwdrukken en schetsen om vast te stellen welke werkwijzen hier bij horen
 • (c) gedetailleerde inschattingen maken van de kosten van materiaal en menskracht, benodigd voor produktie en installatie van telecom-apparatuur overeenkomstig gegeven specificaties
 • (d) technisch toezicht bieden bij produktie, gebruik, onderhoud en reparatie van telecom-systemen om te komen tot functioneren naar behoren en in overeenstemming met specificaties en voorschriften
 • (e) kennis van principes en praktijken in de telecom toepassen voor probleemherkenning en -oplossing

  Vul de Loon Enquête in!

  Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

  loading...