Industrieel ingenieurs en productie-ingenieurs

Functieomschrijving

 • Bestuderen van functioneel ontwerp/beschrijving, blauwdrukken van doorloopprocessen en overige projectinformatie om functies te onderscheiden en verantwoordelijkheden toe te wijzen aan individuen en werkeenheden ter voorkoming van dubbel werk
 • Programma's voor voortgangsmeting vaststellen en verrichtingen/handelingen analyseren teneinde standaarden te ontwikkelen voor de inzet van arbeidskracht
 • De inzet van arbeidskracht analyseren, de inrichting van de produktiehal, gegevens inzake het produktieproces, doorlooptijden en kosten teneinde tot een optimale combinatie van arbeidskracht en machinerie te komen
 • Ontwikkelen van specificaties voor het fabricageproces en de beschikbaarstelling bepalen van materialen, machines, als ook de inrichting van de produktiehal en opzet van de produktielijnen
 • Organiseren en managen van arbeidskracht, de aanvoer van materiaal en de oplevering van fabriek en machines
 • Standaarden vaststellen en beleidsmatig inzetten ter installatie, aanpassing, kwaliteitsbewaking, voor testen, inspectie en onderhoud in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels
 • Fabrieksinspectie teneinde de prestaties op peil te houden en te verbeteren
 • Leiding geven aan het onderhoud van fabriek en machinerie en de behoeftes aan nieuwe ontwerpen, surveys en onderhoudsschema's coordineren
 • Het management adviseren over nieuwe produktiemethoden, technieken en machinerie
 • Contact onderhouden met de afdelingen voor de inkoop, opslag en controle om een gestage aanvoer van produktiemiddelen veilig te stellen

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...