Functieomschrijving

 • (a) bestuderen van functioneel ontwerp/beschrijving, blauwdrukken van doorloopprocessen en overige projectinformatie om functies te onderscheiden en verantwoordelijkheden toe te wijzen aan individuen en werkeenheden ter voorkoming van dubbel werk
 • (b) programma's voor voortgangsmeting vaststellen en verrichtingen/handelingen analyseren teneinde standaarden te ontwikkelen voor de inzet van arbeidskracht
 • (c) de inzet van arbeidskracht analyseren, de inrichting van de produktiehal, gegevens inzake het produktieproces, doorlooptijden en kosten teneinde tot een optimale combinatie van arbeidskracht en machinerie te komen
 • (d) ontwikkelen van specificaties voor het fabricageproces en de beschikbaarstelling bepalen van materialen, machines, als ook de inrichting van de produktiehal en opzet van de produktielijnen
 • (e) organiseren en managen van arbeidskracht, de aanvoer van materiaal en de oplevering van fabriek en machines
 • (f) standaarden vaststellen en beleidsmatig inzetten ter installatie, aanpassing, kwaliteitsbewaking, voor testen, inspectie en onderhoud in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels
 • (g) fabrieksinspectie teneinde de prestaties op peil te houden en te verbeteren
 • (h) leiding geven aan het onderhoud van fabriek en machinerie en de behoeftes aan nieuwe ontwerpen, surveys en onderhoudsschema's coordineren
 • (i) het management adviseren over nieuwe produktiemethoden, technieken en machinerie
 • (j) contact onderhouden met de afdelingen voor de inkoop, opslag en controle om een gestage aanvoer van produktiemiddelen veilig te stellen
  loading...