Functieomschrijving

 • (a) onderzoeken, beoordelen van en rapporteren over de milieu-effecten van bestaande en voorgestelde objecten, civieltechnische en andere activiteiten
 • (b) inspecteren van industriele en nutsbedrijven en programma's ter evaluatie van hun effectief functioneren in overeenstemming met milieuvoorschriften
 • (c) ontwerpen van en toezien op de ontwikkeling van systemen, produktieprocessen en installaties voor de controle, het beheer en de zuivering van water, lucht of bodemsanering
 • (d) bieden van mlieutechnische expertise en ondersteuning bij de analyse van netwerken en regelgeving, planning en herziening van database-ontwikkeling
 • (e) verkrijgen, actualiseren en instandhouden van plannen, vergunningen en standaard werkprocedures
 • (f) bieden van mlieutechnische expertise en ondersteuning bij herstelprojecten en in rechtszaken, daarbij inbegrepen het systeemontwerp van herstelprojecten en de vaststelling van terzake doende regelgeving
 • (g) monitoren van de voortgang bij milieuverbeteringsprogramma's
 • (h) adviseren van bedrijven en overheidsdiensten inzake te volgen procedures bij sanering van vervuilde/besmette plaatsen ter bescherming van mensen en milieu
 • (i) samenwerken met milieu-wetenschappers, planners, specialisten gevaarlijk afval en technici uit andere disciplines, als ook juristen en bewindvoerders in de aanpak van milieuproblemen

  Vul de Loon Enquête in!

  loading...