Functieomschrijving

 • (a) onderzoeken, beoordelen van en rapporteren over de milieu-effecten van bestaande en voorgestelde objecten, civieltechnische en andere activiteiten
 • (b) inspecteren van industriele en nutsbedrijven en programma's ter evaluatie van hun effectief functioneren in overeenstemming met milieuvoorschriften
 • (c) ontwerpen van en toezien op de ontwikkeling van systemen, produktieprocessen en installaties voor de controle, het beheer en de zuivering van water, lucht of bodemsanering
 • (d) bieden van mlieutechnische expertise en ondersteuning bij de analyse van netwerken en regelgeving, planning en herziening van database-ontwikkeling
 • (e) verkrijgen, actualiseren en instandhouden van plannen, vergunningen en standaard werkprocedures
 • (f) bieden van mlieutechnische expertise en ondersteuning bij herstelprojecten en in rechtszaken, daarbij inbegrepen het systeemontwerp van herstelprojecten en de vaststelling van terzake doende regelgeving
 • (g) monitoren van de voortgang bij milieuverbeteringsprogramma's
 • (h) adviseren van bedrijven en overheidsdiensten inzake te volgen procedures bij sanering van vervuilde/besmette plaatsen ter bescherming van mensen en milieu
 • (i) samenwerken met milieu-wetenschappers, planners, specialisten gevaarlijk afval en technici uit andere disciplines, als ook juristen en bewindvoerders in de aanpak van milieuproblemen

  Vul de Loon Enquête in!

  Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

  loading...