Milieu-ingenieurs

Functieomschrijving

 • Onderzoeken, beoordelen van en rapporteren over de milieu-effecten van bestaande en voorgestelde objecten, civieltechnische en andere activiteiten
 • Inspecteren van industriele en nutsbedrijven en programma's ter evaluatie van hun effectief functioneren in overeenstemming met milieuvoorschriften
 • Ontwerpen van en toezien op de ontwikkeling van systemen, produktieprocessen en installaties voor de controle, het beheer en de zuivering van water, lucht of bodemsanering
 • Bieden van mlieutechnische expertise en ondersteuning bij de analyse van netwerken en regelgeving, planning en herziening van database-ontwikkeling
 • Verkrijgen, actualiseren en instandhouden van plannen, vergunningen en standaard werkprocedures
 • Bieden van mlieutechnische expertise en ondersteuning bij herstelprojecten en in rechtszaken, daarbij inbegrepen het systeemontwerp van herstelprojecten en de vaststelling van terzake doende regelgeving
 • Monitoren van de voortgang bij milieuverbeteringsprogramma's
 • Adviseren van bedrijven en overheidsdiensten inzake te volgen procedures bij sanering van vervuilde/besmette plaatsen ter bescherming van mensen en milieu
 • Samenwerken met milieu-wetenschappers, planners, specialisten gevaarlijk afval en technici uit andere disciplines, als ook juristen en bewindvoerders in de aanpak van milieuproblemen

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...