Mijnbouwingenieurs, metallurgen e.d.

Functieomschrijving

 • Bepalen van de winplaatsen en plannen van de winning van steenkool, metaalertsen, minerale ertsen en bouwgrondstoffen zoals steen en grind
 • Bepalen van de beste manieren om efficient te mijnen en te winnen, inzet van soorten van machines, de planning en leiding geven aan de aanleg van schachten en tunnels
 • Bepalen van boorputten en manieren om de opwaartse druk van water, olie en gas uit putten te beheersen
 • Plannen en sturen van opslag, voorbehandeling en transport van water, olie en gas
 • Vaststellen van veiligheidsormen en -procedures en eerste hulp, in het bijzonder ondergronds
 • Onderzoek doen en methoden ontwikkelen voor de winning van metalen uit erts en adviseren over de toepassing van deze methoden
 • Eigenschappen van metalen en legeringen onderzoeken, nieuwe legeringen ontwikkelen, adviseren en toezien op de technische aspecten van metaal- en legeringsproduktie en -verwerking
 • Technische contacten onderhouden en overleggen met andere ter zake doende speciaisten zoals geologen en geofysici
 • Natuurlijke voorkomens en mijnen exploreren om hun winstgevendheid vast te stellen

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...