Functieomschrijving

 • bepalen van de winplaatsen en plannen van de winning van steenkool, metaalertsen, minerale ertsen en bouwgrondstoffen zoals steen en grind
 • bepalen van de beste manieren om efficient te mijnen en te winnen, inzet van soorten van machines, de planning en leiding geven aan de aanleg van schachten en tunnels
 • bepalen van boorputten en manieren om de opwaartse druk van water, olie en gas uit putten te beheersen
 • plannen en sturen van opslag, voorbehandeling en transport van water, olie en gas
 • vaststellen van veiligheidsormen en -procedures en eerste hulp, in het bijzonder ondergronds
 • onderzoek doen en methoden ontwikkelen voor de winning van metalen uit erts en adviseren over de toepassing van deze methoden
 • eigenschappen van metalen en legeringen onderzoeken, nieuwe legeringen ontwikkelen, adviseren en toezien op de technische aspecten van metaal- en legeringsproduktie en -verwerking
 • technische contacten onderhouden en overleggen met andere ter zake doende speciaisten zoals geologen en geofysici
 • natuurlijke voorkomens en mijnen exploreren om hun winstgevendheid vast te stellen

  Vul de Loon Enquête in!

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...