Functieomschrijving

 • (a) adviseren over en ontwerpen van electronische apparaten, componenten, cicuits, semi-geleiders en systemen
 • (b) specificeren van produktie en installatiemethoden, materialen, kwaliteitsnormen en leiding geven aan de feitelijke produktie en installatie van electronische produkten en systemen
 • (c) vastsstellen van standaarden en procedures ter controle op het effcient en veilig functioneren van elektronische systemen, motoren en uitrusting
 • (d) organiseren van en leiding geven aan onderhoud en herstel van bestaande elektronische systemen en uitrusting
 • (e) ontwerpen van elektronische circuits en componenten voor gebruik door verkeersleidingen in de lucht- en ruimtevaart, aandrijving, akoustiek en bjehorende bedieningsstrumenten
 • (f) onderzoek doen en adviseren op het gebied van radar, telemetrie en lange afstandsbediening, micro-golven en andere elektronische uitrusting
 • (g) ontwerpen en ontwikkelen van algoritmes ter verwerking van elektronische signalen en deze operationaliseren door middel van bijpassende hard- en software
 • (h) apparatuur en procedures ontwikkelen voor het testen van elektronische componenten, circuits en systemen

  Vul de Loon Enquête in!

  loading...