Functieomschrijving

 • (a) technische ondersteuning bieden bij onderzoek naar en de ontwikkeling van elektrische uitrusting en installaties of het testen van prototypes
 • (b) ontwerpen en vervaardigen van blauwdrukken van elektrische installaties en bedradingen overeenkomstig gegeven specificaties
 • (c) gedetailleerde overzichten maken van hoeveelheden en kosten van materialen en mankracht voor de fabricage en aanleg van installaties aan de hand van gegeven specificaties
 • (d) technische aspecten monitoren van de fabricage, aanleg, gebruik, onderhoud en reparatie van elektrische systemen en uitrusting om soepel functioneren veilig te stellen in overeenstemming met geldende specificaties en voorschriften
 • (e) plannen van methoden voor installatie, opgeleverde installaties nalopen op veiligheid en controlemechanismen, of proefdraaien met nieuwe uitrustingstukken en systemen
 • (f) assembleren, installeren, testen, afregelen, aanpassen en repareren van elektrische uitrustingen en installaties in overeenstemming met voorschriften en veiligheidseisen

  Vul de Loon Enquête in!

  Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

  loading...