Technici op het gebied van weg- en waterbouw

Functieomschrijving

 • Uitvoeren van of ondersteunen bij veldwerk en laboratoriumtests van grondsoorten en bouwmaterialen
 • Technische ondersteuning bieden in de bouw, bij de aanleg van bouwwerken, bij het toezicht en bij de vervaardiging van voortgangsrapportages
 • Veilig stellen dat de ontwerpspecificaties worden opgevolgd, dat aan relevante wet- en regelgeving wordt voldaan en dat de gewenste kwaliteit van materialen en werk wordt gehaald
 • Toepassen van technische weg- en waterbouwkennis, princies en werkwijzen om problemen te herkennen en op te lossen als ze zich voordoen
 • Adviseren over de installatie van branddetectors and sprinkler systemen and het gebruik van materialen in de bouw en bij het transport om het risico van brand te verminderen en de schade te beperken
 • Organiseren van onderhoud en herstelwerkzaamheden
 • Inspecteren van bouwwerken tijdens de aanleg en na oplevering om te verzekeren dat ze voldoen aan de voorgeschreven veiligheidseisen en ingepast zijn in goedgekeurde plannen, specificaties en standaarden, als ook aan andere regels betreffende kwaliteit en veiligheid van bouwwerken
 • Inspecteren van fabrieken, hotels, bioscopen en andere gebouwen op brandgevaar en adviseren hoe dit kan worden verminderd
 • Adviseren over de installatie van branddetectors and sprinkler systemen and het gebruik van materialen in de bouw en bij het transport om het risico van brand te verminderen en de schade te beperken

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...