Chemisch ingenieurs

Functieomschrijving

 • Onderzoek doen, adviseren, ontwikkelen en geven leiding aan chemische processen op commerciele schaal voor de raffinage van ruwe olie en andere vloeistoffen en gassen, voor de produktie van allerlei (grond)stoffen en petrochemische produkten, explosieven, voedingsmiddelen en dranken, geneesmiddelen en synthetische stoffen
 • Specificeren van chemische produktiemethoden, materialen en kwaliteitsnormen en erop toezien dat deze ook worden toegepast
 • Vaststellen van controlestandaarden en procedures om de veiligheid en efficientie van chemische produktieprocessen te garanderen, als ook van het bedienend personeel of van personeel dat in de directe omgeving werkt waar chemische reacties doorlopend plaats vinden
 • Ontwerpen van chemische installaties en van de fabricage van chemische produkten
 • Testen uitvoeren in diverse produktiefasen om de mate van controle vast te stellen door variabelen te meten zoals temperatuur, dichtheid, gewicht en druk
 • Ontwikkeling van toe te passen veiligheidsprocedures
 • Inschatten van de produktiekosten en voortgangsrapporten vervaardigen ten behoeve van het management
 • Laboratoriumstudies doen van de stappen in nieuwe produkteprocessen en testen van voorgestelde processen op kleine schaal, zoals voor een proeffabriek

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...