Functieomschrijving

 • (a) plannen en organiseren van publiciteitscampagnes en communicatiestrategieen
 • (b) directies adviseren over de public reations effecten van hun beleid, programma's en praktijken, persberichten schrijven en de berichtgeving over de organisatie beheersen
 • (c) onderzoek (laten) doen naar de publieke opinie, de uitkomsten daarvan analyseren en meenemen in de planning van public relations - en promotiecampagnes
 • (d) organiseren van evenementen, seminars, amusement, wedstrijden en publieksmanifestaties om goodwill te kweken en gustige publiciteit te krijgen
 • (e) de organisatie vertegenwoordigen en interviews regelen met journalistieke media
 • (f) bijwonen van zakelijke, sociale en anderssoortige gelegenheden om de organisatie te promoten
 • (g) foto's en andere illustraties verwerven of laten maken
 • (h) selecteren, beoordelen en bewerken van materiaal afkomstig van tekstschrijvers , fotografen, illustratoren en anderen om hiermee gunstige publiciteit te verkrijgen

  Vul de Loon Enquête in!

  Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

  loading...