Specialisten op het gebied van public relations

Functieomschrijving

 • Plannen en organiseren van publiciteitscampagnes en communicatiestrategieen
 • Directies adviseren over de public reations effecten van hun beleid, programma's en praktijken, persberichten schrijven en de berichtgeving over de organisatie beheersen
 • Onderzoek (laten) doen naar de publieke opinie, de uitkomsten daarvan analyseren en meenemen in de planning van public relations - en promotiecampagnes
 • Organiseren van evenementen, seminars, amusement, wedstrijden en publieksmanifestaties om goodwill te kweken en gustige publiciteit te krijgen
 • De organisatie vertegenwoordigen en interviews regelen met journalistieke media
 • Bijwonen van zakelijke, sociale en anderssoortige gelegenheden om de organisatie te promoten
 • Foto's en andere illustraties verwerven of laten maken
 • Selecteren, beoordelen en bewerken van materiaal afkomstig van tekstschrijvers , fotografen, illustratoren en anderen om hiermee gunstige publiciteit te verkrijgen

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...