Functieomschrijving

 • (a) onderzoek doen en ontwikkelen of verbeteren van civieltechnische theorieen en methoden
 • (b) adviseren over en ontwerpen van structuren/objecten zoals bruggen, dammen/dijken, dokken, wegen, vliegvelden, spoorwegen, kanalen, pijpleidingen, afvalverwerkings- en waterbeheersingssystemen, industriele complexen en andere grote gebouwen
 • (c) bepalen en specificeren van constructiemethoden, materialen en kwaliteitsnormen, en leiding geven aan de bouw
 • (d) controlesystemen vaststellen om efficient functioneren van de objecten, veiligheid en milieubescherming zeker te stellen
 • (e) organiseren van en leiding geven aan onderhoud en herstel van civieltechnische objecten
 • (f) de reactie analyseren van grond en rotsbodems op de druk uitgeoefend door voorgestelde bouwwerken en de fundamenten hiervoor ontwerpen
 • (g) de stabiliteit van objecten analyseren en de reactie en duurzaamheid testen van hiervoor gebruikte bouwmaterialen

  Vul de Loon Enquête in!

  Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

  loading...