Weg- en waterbouwkundig ingenieurs

Functieomschrijving

 • Onderzoek doen en ontwikkelen of verbeteren van civieltechnische theorieen en methoden
 • Adviseren over en ontwerpen van structuren/objecten zoals bruggen, dammen/dijken, dokken, wegen, vliegvelden, spoorwegen, kanalen, pijpleidingen, afvalverwerkings- en waterbeheersingssystemen, industriele complexen en andere grote gebouwen
 • Bepalen en specificeren van constructiemethoden, materialen en kwaliteitsnormen, en leiding geven aan de bouw
 • Controlesystemen vaststellen om efficient functioneren van de objecten, veiligheid en milieubescherming zeker te stellen
 • Organiseren van en leiding geven aan onderhoud en herstel van civieltechnische objecten
 • De reactie analyseren van grond en rotsbodems op de druk uitgeoefend door voorgestelde bouwwerken en de fundamenten hiervoor ontwerpen
 • De stabiliteit van objecten analyseren en de reactie en duurzaamheid testen van hiervoor gebruikte bouwmaterialen

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...