Functieomschrijving

  • (a) onderzoek doen en ontwikkelen of verbeteren van civieltechnische theorieen en methoden
  • (b) adviseren over en ontwerpen van structuren/objecten zoals bruggen, dammen/dijken, dokken, wegen, vliegvelden, spoorwegen, kanalen, pijpleidingen, afvalverwerkings- en waterbeheersingssystemen, industriele complexen en andere grote gebouwen
  • (c) bepalen en specificeren van constructiemethoden, materialen en kwaliteitsnormen, en leiding geven aan de bouw
  • (d) controlesystemen vaststellen om efficient functioneren van de objecten, veiligheid en milieubescherming zeker te stellen
  • (e) organiseren van en leiding geven aan onderhoud en herstel van civieltechnische objecten
  • (f) de reactie analyseren van grond en rotsbodems op de druk uitgeoefend door voorgestelde bouwwerken en de fundamenten hiervoor ontwerpen
  • (g) de stabiliteit van objecten analyseren en de reactie en duurzaamheid testen van hiervoor gebruikte bouwmaterialen
    loading...