Check je Loon

Functieomschrijving

  • (a) interviewen en onderzoeken van patienten ter verkrijging van informatie over hun staat van gezondheid en letsel, ziekte of ander fysiek of geestelijk gezondheidsprobleem
  • (b) therapeutische zorg en behandeling verstrekken aan patienten, inclusief manuele en fysieke chiropractische en osteopatische technieken
  • (c) het aanslaan van behandelplannen bij patienten monitoren en signalen en symptomen oppikken die verwijzing naar een arts of andere zorgprofessional nodig maken
  • (d) noteren van de toestand en reacties op behandeling van patienten in daarvoor bestemde medische registratiesystemen
  • (e) informatie uitwisselen met andere zorgaanbieders nodig voor het veilig stellen van doorlopende en alomvattende zorg

    Vul de Loon Enquête in!

    loading...