Vakspecialisten op het gebied van de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd

Check je Loon

Functieomschrijving

 • Interviewen en onderzoeken van patienten ter verkrijging van informatie over hun staat van gezondheid en letsel, ziekte of ander fysiek of geestelijk gezondheidsprobleem
 • Informatie en advies verstrekken aan patiënten en families over bepaalde situaties die de gezondheid (nadelig) beinvloeden, over preventie- en behandelingsopties, therapietrouw en persoonlijk gedrag dat van invloed kan zijn op de gezondheid
 • Therapeutische zorg en behandeling verstrekken aan patienten
 • Uitvoering van bepaalde eenvoudige klinische procedures zoals het doen van HIV-tests of het inbrengen van intra-uteriene apparaten
 • Dosering en advies over voedingssupplementen, antiretrovirale en profylaxe medicijnen en andere producten voor de gezondheidszorg
 • Het aanslaan van behandelplannen bij patienten monitoren en signalen en symptomen oppikken die verwijzing naar een arts of andere zorgprofessional nodig maken
 • Noteren van de toestand en reacties op behandeling van patienten in daarvoor bestemde medische registratiesystemen
 • Informatie uitwisselen met andere zorgaanbieders nodig voor het veilig stellen van doorlopende en alomvattende zorg

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...