Functieomschrijving

 • onderzoek doen naar de oorsprong en ontwikkeling, structuren, sociale patronen, organisaties en intermenselijke betrekkingen in samenlevingen
 • de oorsprong en evolutie van het mensdom in kaart brengen door de studie van veranderende kenmerken en van culturele en sociale instellingen
 • de ontwikkeling van het mensdom in kaart brengen aan de hand van materiele overblijfselen uit het verleden, zoals woningen, tempels, werktuigen, aardewerk, munten, wapens en beelden
 • bestuderen van fysische en klimatologische aspecten van landstreken en regio's en de bevindingen hiervan in relatie brengen tot economische, sociale en culturele activiteiten
 • theorieen, modellen en methoden ontwikkelen voor de beschrijving en interpretatie van sociale verschijnselen
 • evalueren van de gevolgen van politieke besluiten voor het sociaal beleid
 • analyseren en evalueren van sociale gegevens
 • adviseren over de praktische toepassing van bevindingen bij het opstellen van economisch en sociaal beleid gericht op specifieke bevolkingsgroepen en gebieden en voor de ontwikkeling van markten
 • wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...