Sociologen, antropologen e.d.

Functieomschrijving

 • Onderzoek doen naar de oorsprong en ontwikkeling, structuren, sociale patronen, organisaties en intermenselijke betrekkingen in samenlevingen
 • De oorsprong en evolutie van het mensdom in kaart brengen door de studie van veranderende kenmerken en van culturele en sociale instellingen
 • De ontwikkeling van het mensdom in kaart brengen aan de hand van materiele overblijfselen uit het verleden, zoals woningen, tempels, werktuigen, aardewerk, munten, wapens en beelden
 • Bestuderen van fysische en klimatologische aspecten van landstreken en regio's en de bevindingen hiervan in relatie brengen tot economische, sociale en culturele activiteiten
 • Theorieen, modellen en methoden ontwikkelen voor de beschrijving en interpretatie van sociale verschijnselen
 • Evalueren van de gevolgen van politieke besluiten voor het sociaal beleid
 • Analyseren en evalueren van sociale gegevens
 • Adviseren over de praktische toepassing van bevindingen bij het opstellen van economisch en sociaal beleid gericht op specifieke bevolkingsgroepen en gebieden en voor de ontwikkeling van markten
 • Wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...