Check je Loon

Functieomschrijving

 • (a) onderzoek doen naar de oorsprong en ontwikkeling, structuren, sociale patronen, organisaties en intermenselijke betrekkingen in samenlevingen
 • (b) de oorsprong en evolutie van het mensdom in kaart brengen door de studie van veranderende kenmerken en van culturele en sociale instellingen
 • (c) de ontwikkeling van het mensdom in kaart brengen aan de hand van materiele overblijfselen uit het verleden, zoals woningen, tempels, werktuigen, aardewerk, munten, wapens en beelden
 • (d) bestuderen van fysische en klimatologische aspecten van landstreken en regio's en de bevindingen hiervan in relatie brengen tot economische, sociale en culturele activiteiten
 • (e) theorieen, modellen en methoden ontwikkelen voor de beschrijving en interpretatie van sociale verschijnselen
 • (f) evalueren van de gevolgen van politieke besluiten voor het sociaal beleid
 • (g) analyseren en evalueren van sociale gegevens
 • (h) adviseren over de praktische toepassing van bevindingen bij het opstellen van economisch en sociaal beleid gericht op specifieke bevolkingsgroepen en gebieden en voor de ontwikkeling van markten
 • (i) wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen

  Vul de Loon Enquête in!

  loading...