Functieomschrijving

 • interpreteren van bouwtekeningen en hun specificaties
 • op elkaar afstemmen van arbeid, aanschaf en toelevering van materiaal, bouwplaatsen en machines
 • onderhandelen met eigenaars, projectontwikkelaars en betrokken onderaannemers om tijdige oplevering veilig te stellen en budgetoverschrijdingen te voorkomen
 • aanbestedingen voorbereiden en offertes uitvragen
 • gecoordineerde werkschema's voor bouwplaatsen opstellen en uitvoeren
 • zeker stellen dat bouwvoorschriften en werk-, kwalitiets-, kosten- en veiligheidstandaarden worden nageleefd
 • de bouwplannen voorleggen aan de lokale autoriteiten
 • bouwen volgens contract, of gespecialiseerde klussen contractueel uitbesteden
 • bouwinspectie door de aangewezen autoriteit organiseren
 • stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • toezien op de selectie, training en prestaties van eigen personeel en van onderaanemers

  Vul de Loon Enquête in!

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...