Leidinggevende functies in de bouwnijverheid

Functieomschrijving

 • Interpreteren van bouwtekeningen en hun specificaties
 • Op elkaar afstemmen van arbeid, aanschaf en toelevering van materiaal, bouwplaatsen en machines
 • Onderhandelen met eigenaars, projectontwikkelaars en betrokken onderaannemers om tijdige oplevering veilig te stellen en budgetoverschrijdingen te voorkomen
 • Aanbestedingen voorbereiden en offertes uitvragen
 • Gecoordineerde werkschema's voor bouwplaatsen opstellen en uitvoeren
 • Zeker stellen dat bouwvoorschriften en werk-, kwalitiets-, kosten- en veiligheidstandaarden worden nageleefd
 • De bouwplannen voorleggen aan de lokale autoriteiten
 • Bouwen volgens contract, of gespecialiseerde klussen contractueel uitbesteden
 • Bouwinspectie door de aangewezen autoriteit organiseren
 • Stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van eigen personeel en van onderaanemers

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...